Wonen met zorg

Woonvormen

Thuishuizen, mantelzorgwoningen, zorgvilla’s: zo maar wat termen voor een aantal woonvormen die inzitten tussen zelfstandig thuis wonen en wonen in een zorginstelling.Maar waar kun je terecht als je naaste met dementie niet meer zelfstandig thuis kan (blijven) wonen? Je bent dan opzoek naar een woonvoorziening waar zorg en ondersteuning voor je naaste met dementie gecombineerd kan worden. Wordt het een grootschalig verpleeghuis of juist een kleinschalige woonvorm? We willen de meest gebruikelijke vormen hier graag even nader toelichten.

Grootschalig (traditioneel) verpleeghuis 

In een grootschalig verpleeghuis wonen meestal meer mensen met dementie bij elkaar. Zij hebben een eigen kamer met badkamer. Veel verpleeghuizen hebben een gemeenschappelijk restaurant. Praktisch altijd hebben ze ook een activiteitenruimte waar activiteiten worden georganiseerd waaraan je naaste mee kan doen. De instellingskeuken verzorgt het eten, dat je naaste ook op de kamer kan opeten.

Kleinschalig verpleeghuis

Het woord zegt het al: kleinschalig. Kleinschalig wonen in een verpleeghuis is een woonvorm voor je naaste met dementie die zo veel mogelijk op thuis lijkt. Herkenbaarheid, huiselijkheid en privacy zijn hier belangrijke uitgangspunten. Dit zijn over het algemeen particuliere verpleeghuizen.

Verschil tussen een particulier en een niet particulier verpleeghuis

Er komen steeds meer particuliere verpleeghuizen. Waarin verschillen deze particuliere verpleeghuizen van andere verpleeghuizen waarvan de overheid de meeste kosten voor verblijf betaalt? Kun je er bijvoorbeeld ook wonen met alleen AOW?

Er zijn rond de 300 particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland. Er zijn verpleeghuizen in bestaande woningen, in nieuwbouwpanden en de nieuwste vorm is de zorgvilla. Dat is een verpleeghuis in een monumentale villa. Al deze verpleeghuizen zijn bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en die graag in een kleine groep wonen.

De dienstverlening in een particulier verpleeghuis gaat verder dan in een normaal verpleeghuis. In een zorgvilla kookt bijvoorbeeld een chef-kok. Bovendien is de kans groot, dat de bewonersgroep bestaat uit gelijkgestemden. In een traditioneel verpleeghuis zijn meestal veel kamers. Terwijl de nieuwe verpleeghuizen maar over een maximaal aantal kamers beschikken. Meestal tot maximaal 25 kamers. Daardoor is er veel tijd en aandacht voor de bewoners en kunnen zij veel zelf kiezen. Ze krijgen bijvoorbeeld begeleiding bij het uitoefenen van hun eigen hobby’s. Dat maakt de zorg duurder. Hoe beter de locatie, het huis, de appartementen en de aangeboden diensten, hoe hoger de prijs.

De meeste particuliere verpleeghuizen zijn dan ook vrij duur. Zo kosten de meeste zorgvilla’s tussen de 2000 en 5000 euro per maand aan huur en dienstverlening. 

Uw Thuis bestaat uit 24 woningen die over 3 woongroepen verdeeld worden. Elke woongroep telt maximaal acht bewoners waar gedurende de dag, avond en nacht gespecialiseerde verzorgenden aanwezig zijn. Elke woongroep heeft zijn eigen gezamenlijke woonkeuken. In de gezamenlijke woonkeuken wordt door de medewerkers zelf gekookt.

De bewoners vormen een klein gezin en hebben van alles te doen. De medewerkers geven ieder van hen specifieke zorg en persoonlijke aandacht, de familie is deelgenoot. Wonen in Uw Thuis (kleinschalig wonen) is de beste oplossing voor mensen die ruimte en tijd voor persoonlijke aandacht wensen vanuit een warme betrokkenheid.


Verhuizing naar Uw Thuis betekent niet dat familie ‘van buiten komt’ en niet meer thuis hoort in de nieuwe woonsituatie van hun naaste. De familie is altijd welkom in Uw Thuis. De familieleden kunnen zo lang en zo vaak bij hun man of vrouw, vader of moeder zijn als ze willen. Als ze daar zin in hebben, schuiven ze aan bij het avondeten. Hulp is welkom in de vorm van aandacht voor hun geliefde of een helpende hand in de woning. De verzorging en verpleging kunnen ze overlaten aan de medewerkers die daarvoor zijn opgeleid.
Binnen Uw Thuis kleinschalige wonen worden aspecten van het dagelijks leven, zoals koken en dagbesteding, op een zo huiselijk mogelijke manier voortgezet. Bewoners worden zoveel mogelijk en waar mogelijk onderdeel van deze activiteiten. We gaan uit van wat bewoners (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. We doen daarom zoveel mogelijk beroep op de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en betrokkenheid van de bewoners.

De belevingswereld van een senior is rijk aan levenservaringen. Onze zorgverleners proberen zover mogelijk mee te gaan in hun gedachten. Door mee te gaan in de belevenis van de dementerende en een geduldige aanpak, heerst er een overheersend warme sfeer. Dementerenden voelen zich veilig in een rustige en vertrouwde omgeving, waar zij zichzelf kunnen zijn. In alle rust kunnen de bewoners individuele aandacht krijgen.
Uw Thuis reikt de bewoners handvatten aan om zelfredzaamheid te stimuleren. Hierbij verliezen wij het individuele belang niet uit het oog. Wij ondersteunen de bewoners in hun gepaste zorggebruik en kwaliteit van leven. Hierbij ligt de focus op keuzevrijheid. Uit onze manier van zorgverlening en houding blijkt dat de bewoner serieus wordt genomen.
Binnen Uw Thuis streven wij naar wederzijdse betrokkenheid tussen bewoner, mantelzorgers, familie en de professionals. We zijn een open organisatie, wat inhoudt: een open houding naar elkaar, open staan voor ideeën van bewoners en personeel en openheid geven over onze werkwijze.
Bewoners kunnen zichzelf zijn wanneer zij zich thuis voelen. Een huiselijke inrichting, een luisterend oor en duidelijke afspraken zorgen voor een huiselijke sfeer. 
Uw Thuis is opgericht voor dementerende die zelfstandig willen blijven wonen en beschikken over een bescheiden inkomen. Zij willen zelf de regie behouden, hebben hun welbevinden voorop staan en willen hun eigen levensstijl behouden (zoals cultuur, geloof of gewoontes. Tegelijkertijd wil zij vertrouwen op uitstekende zorg, service en de zekerheid van ondersteuning die altijd beschikbaar is. Voor het wonen in Uw thuis is een CIZ-indicatie zzp 5 of hoger nodig

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag op weg, een van onze specialisten zijn tot uw dienst

Close Menu