Wonen met zorg

 

Wonen bij UW Thuis

Zelfstandig en veilig wonen bij Uw Thuis

Wonen bij Uw Thuis is ook een kleinschalige zelfstandige vorm van wonen, maar anders dan de meeste particuliere verpleeghuizen, voor iedereen betaalbaar. Ook als u alleen WAO-uitkering heeft.

In het luxe wooncomplex DeBuurt huren mensen met dementie zelf een betaalbaar appartement. Uw Thuis bestaat uit 24 woningen die over 3 woongroepen verdeeld worden. Elke woongroep telt maximaal acht bewoners waar gedurende de dag, avond en nacht gespecialiseerde verzorgenden aanwezig zijn. Elke woongroep heeft zijn eigen gezamenlijke woonkeuken. In de gezamenlijke woonkeuken wordt door de medewerkers zelf gekookt. Achter de voordeur bepalen zij zelf hoe zij willen leven, natuurlijk wel enigszins binnen de kaders van Uw Thuis, maar die kaders zijn zo onzichtbaar mogelijk. Dat gaat altijd in goed overleg met onze medewerkers. De veiligheid van bewoners wordt tevens zo goed mogelijk met uitgekiende domotica gewaarborgd.

De bewoners vormen een klein gezin en hebben van alles te doen. De medewerkers geven ieder van hen specifieke zorg en persoonlijke aandacht, de familie is deelgenoot. Wonen in Uw Thuis (kleinschalig wonen) is de beste oplossing voor mensen die ruimte en tijd voor persoonlijke aandacht wensen vanuit een warme betrokkenheid.

Verhuizing naar Uw Thuis betekent niet dat familie ‘van buiten komt’ en niet meer thuis hoort in de nieuwe woonsituatie van hun naaste. De familie is altijd welkom in Uw Thuis. De familieleden kunnen zo lang en zo vaak bij hun man of vrouw, vader of moeder zijn als ze willen. Als ze daar zin in hebben, schuiven ze aan bij het avondeten. Hulp is welkom in de vorm van aandacht voor hun geliefde of een helpende hand in de woning. De verzorging en verpleging kunnen ze overlaten aan de medewerkers die daarvoor zijn opgeleid.

Binnen Uw Thuis kleinschalige wonen worden aspecten van het Uw Thuis, zoals koken en dagbesteding, op een zo huiselijk mogelijke manier voortgezet. Bewoners worden zoveel mogelijk en waar mogelijk onderdeel van deze activiteiten. We gaan uit van wat bewoners (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. We doen daarom zoveel mogelijk beroep op de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en betrokkenheid van de bewoners.

Inschrijven

Uw thuis zal zich vestigen op de voormalige NPD-locatie in de Utrechtse wijk Overvecht. Verwacht wordt dat de woningen in 2020 opgeleverd worden.
Heeft u interesse en wilt u inschrijven dat kan met onderstaan formulier.

Inschrijfformulier

 

Uw Thuis bestaat uit 24 woningen die over 3 woongroepen verdeeld worden. Elke woongroep telt maximaal acht bewoners waar gedurende de dag, avond en nacht gespecialiseerde verzorgenden aanwezig zijn. Elke woongroep heeft zijn eigen gezamenlijke woonkeuken. In de gezamenlijke woonkeuken wordt door de medewerkers zelf gekookt.

De bewoners vormen een klein gezin en hebben van alles te doen. De medewerkers geven ieder van hen specifieke zorg en persoonlijke aandacht, de familie is deelgenoot. Wonen in Uw Thuis (kleinschalig wonen) is de beste oplossing voor mensen die ruimte en tijd voor persoonlijke aandacht wensen vanuit een warme betrokkenheid.


Verhuizing naar Uw Thuis betekent niet dat familie ‘van buiten komt’ en niet meer thuis hoort in de nieuwe woonsituatie van hun naaste. De familie is altijd welkom in Uw Thuis. De familieleden kunnen zo lang en zo vaak bij hun man of vrouw, vader of moeder zijn als ze willen. Als ze daar zin in hebben, schuiven ze aan bij het avondeten. Hulp is welkom in de vorm van aandacht voor hun geliefde of een helpende hand in de woning. De verzorging en verpleging kunnen ze overlaten aan de medewerkers die daarvoor zijn opgeleid.
Binnen Uw Thuis kleinschalige wonen worden aspecten van het dagelijks leven, zoals koken en dagbesteding, op een zo huiselijk mogelijke manier voortgezet. Bewoners worden zoveel mogelijk en waar mogelijk onderdeel van deze activiteiten. We gaan uit van wat bewoners (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. We doen daarom zoveel mogelijk beroep op de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en betrokkenheid van de bewoners.

De belevingswereld van een senior is rijk aan levenservaringen. Onze zorgverleners proberen zover mogelijk mee te gaan in hun gedachten. Door mee te gaan in de belevenis van de dementerende en een geduldige aanpak, heerst er een overheersend warme sfeer. Dementerenden voelen zich veilig in een rustige en vertrouwde omgeving, waar zij zichzelf kunnen zijn. In alle rust kunnen de bewoners individuele aandacht krijgen.
Uw Thuis reikt de bewoners handvatten aan om zelfredzaamheid te stimuleren. Hierbij verliezen wij het individuele belang niet uit het oog. Wij ondersteunen de bewoners in hun gepaste zorggebruik en kwaliteit van leven. Hierbij ligt de focus op keuzevrijheid. Uit onze manier van zorgverlening en houding blijkt dat de bewoner serieus wordt genomen.
Binnen Uw Thuis streven wij naar wederzijdse betrokkenheid tussen bewoner, mantelzorgers, familie en de professionals. We zijn een open organisatie, wat inhoudt: een open houding naar elkaar, open staan voor ideeën van bewoners en personeel en openheid geven over onze werkwijze.
Bewoners kunnen zichzelf zijn wanneer zij zich thuis voelen. Een huiselijke inrichting, een luisterend oor en duidelijke afspraken zorgen voor een huiselijke sfeer. 
Uw Thuis is opgericht voor dementerende die zelfstandig willen blijven wonen en beschikken over een bescheiden inkomen. Zij willen zelf de regie behouden, hebben hun welbevinden voorop staan en willen hun eigen levensstijl behouden (zoals cultuur, geloof of gewoontes. Tegelijkertijd wil zij vertrouwen op uitstekende zorg, service en de zekerheid van ondersteuning die altijd beschikbaar is. Voor het wonen in Uw thuis is een CIZ-indicatie zzp 5 of hoger nodig

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag op weg, een van onze specialisten zijn tot uw dienst

Close Menu